Aktualności - Powiat warszawski zachodni

03.03.2012

"Afryka w Izabelinie"

Izabelin

W przeddzień niedzieli AD GENTES, nasi misjonarze świeccy zorganizowali w Centrum Kultury w Izabelinie, dzień pod hasłem "Afryka w Izabelinie".